Je gegevens

*
*
*
*

*
Privacyverklaring Samenvijf

Een goede match kunnen maken tussen jou en onze vacatures is voor ons heel belangrijk. Om daar voor te zorgen, verzamelen en bewaren we gegevens van je. Jouw privacy nemen we uiterst serieus en we gaan daarom zorgvuldig met je persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring lees je hoe we dat doen.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Door te solliciteren, schrijf jij je in bij Samenvijf en geef je ons toestemming om door jou verstrekte persoonsgegevens te verwerken en op te slaan in onze database. Wij behandelen deze gegevens vertrouwelijk en uitsluitend voor het doel waarvoor deze gegevens verstrekt zijn, namelijk om jou te bemiddelen naar een baan.

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend met expliciete toestemming van jou delen met derden ter ondersteuning van onze diensten of indien dit wettelijk verplicht is. Wij zien erop toe dat er met deze derden  afspraken worden gemaakt over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moeten voldoen. Jouw persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt.

Welke informatie verzamelen we?

Persoonsgegevens die wij in het kader van jouw sollicitatie kunnen verwerken, zijn onder meer: naam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, CV en jouw persoonlijke motivatie. In het vervolg van het sollicitatieproces kunnen deze gegevens aangevuld worden met onder andere salariswens, beschikbaarheid, reisbereidheid, gespreksverslagen, profielschets, referenties, gewenste functie(s) en registratie en/of certificeringsnummers van beroepskwalificaties.

Google Analytics
Om onze website te optimaliseren, maken we gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren. De informatie van de cookies wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google combineert jouw IP-adres niet met andere gegevens die ze hebben. Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zoals hiervoor is omgeschreven.

Hoe zit het met de beveiliging en hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Samenvijf neemt passende beveiligingsmaatregelen, zodat jouw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig, doch uiterlijk twee jaar, tenzij de persoonsgegevens langer moeten worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de overeenkomst goed uit te voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je kunt als gebruiker je gegevens in de database van Samenvijf op aanvraag inzien, laten aanpassen, laten corrigeren, overdragen naar een derde partij of laten verwijderen. Dit kan door een verzoek per e-mail naar info@samenvijf.nl te sturen. Behoudens voor de doeleinden van het matchen en bemiddelen tussen opdrachtgevers en kandidaten, zal Samenvijf jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw gegevens niet conform de wet- en regelgeving worden verwerkt.

Kan ik meer informatie krijgen over privacy en beveiliging?

De tekst van deze privacyverklaring kan door Samenvijf worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of eventuele wetswijzigingen. We raden je daarom aan de privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Heb je aanvullende vragen of wil je meer weten over hoe wij ervoor zorgen dat jouw gegevens bij ons veilig zijn? Mail naar info@samenvijf.nl.

Ik heb de voorwaarden gelezen